Randy1991 » Zakelijk
Artikelen 1 - 10 van 28 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

De Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht

Een van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is De Algemene wet Bestuursrecht, beter bekend als Awb. Deze wetgeving is de afgelopen jaren nadrukkelijk onderworpen aan een grot… Juridisch, 28-09-2011
De Nederlandse Wetgeving

De Nederlandse Wetgeving

In het Nederlandse juridische systeem staat de wetgeving centraal. Aandacht wordt besteed aan de wet als rechtsbron, aan de eisen die ons recht aan deugdelijke wetgeving stelt, en aan de controle die… Juridisch, 14-10-2010
De proeftijd ofwel het proeftijdbeding

De proeftijd ofwel het proeftijdbeding

Wordt een sollicitant aangenomen, dan wordt meestal een proeftijd overeengekomen. Deze afspraak wordt ook wel een proeftijdbeding genoemd. Dit valt onder het rechtsgebied van het arbeidsrecht. Juridisch, 16-11-2011

De Sollicitatieplicht in Nederland

Gezien het feit dat de werkloosheid de komende jaren fors zal gaan stijgen, gaan steeds meer mensen zich verdiepen in zaken die bij een eventuele werkloosheid komen kijken. Daarbij hoort ook de sollic… Diversen, 21-09-2011
De thuiswerkovereenkomst

De thuiswerkovereenkomst

Thuiswerken is zeer populair in Nederland. Hierbij staat de thuiswerkovereenkomst centraal. Dit is een soort arbeidsovereenkomst, maar dan aangepast op de afwijkende arbeidsverhouding tussen werkgever… Juridisch, 20-01-2013

Flitspaal monteur: een vak apart

Flitspaal monteur is een apart beroep. Maar gezien het feit dat flitspalen een geliefd doelwit zijn voor vandalen, moet toch iemand ze repareren. En dit is nou precies waar de flitspaal monteur goed i… Banen, 12-04-2013
Geschiedenis van het sociale zekerheidsrecht

Geschiedenis van het sociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheidsrecht kan worden omschreven als het geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op het verschijnsel sociale zekerheid. Het staat centraal in de waarborging om te kunnen leven in onz… Juridisch, 11-05-2011
Het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht

Het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht

Een van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is het Strafrecht. Het strafrecht is vastgelegd in de wet. Dit is ook wel bekend onder de naam: Wetboek van Strafrecht. Het Wetboe… Juridisch, 14-03-2012
Het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek

Het burgerlijk recht is grotendeels geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek is in 8 verschillende delen verdeeld, waaronder bijvoorbeeld Personen- en familierecht, en vermogensrecht… Juridisch, 15-10-2010
Het Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie

Met de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 is een supranationale rechtsorde ontstaan die bij de inwerkingtreding van het verdrag in de rechtsorde der lidstaten is opgenomen en w… Juridisch, 03-12-2010